Psychologia

mgr Justyna Zawisza – Kardaszdietet_resize
Dyplomowany Psychoterapeuta.

Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Tytuł magistra psychologii uzyskała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zakres specjalizacji:
Pomoc osobom: chorym somatycznie (nie radzącym sobie z chorobą nowotworową, z cukrzycą, z nadciśnieniem, z problemami kardiologicznymi lub zaburzeniami hormonalnymi), w depresji, z niechęcią do życia, z problemami ze snem, z niepokojem, z lękiem, z atakami paniki, z rozdrażnieniem, z trudnościami w relacjach (nieśmiałym, samotnym), przeżywającym rozpad związku, z trudnościami wychowawczymi.
Prowadzi: konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dorosłych, terapię dzieci i młodzieży, terapię par.