Profilaktyka chorób piersi

dr n. med. Jolanta Kleszczewska
Specjalista onkolog
Kierownik Przychodni

lek. med. Dorota Przetakiewicz-Jazdończyk
Specjalista II stopnia w zakresie radiodiagnostyki