Lekarze

dr n. med. Mariusz Barański

Specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i  traumatologii.

Pracuje: Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, ul Szaserów 128 Warszawa

Klinika Traumatologii, Ortopedii, Oddział Zakażeń Narządu Ruchu, Kierownik Oddziału

lek. med. Andrzej Bartoszewski

Specjalista II stopnia z zakresu ginekologii ? położnictwa

Badanie USG: narządu rodnego, ciąży

lek. med. Anna Bukała-Mroczek

Specjalista chorób oczu
Okulista dziecięcy

lek. med. Halina Chełchowska

Pediatra, alergolog

dr n. med. Czesław Czarnecki

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog
Choroby tarczycy, przytarczyc, kory nadnerczy

lek. med. Halina Chełchowska

Pediatra, alergolog

lek. med. Mirosław Czech

Chirurg dziecięcy oraz specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
USG (PTU) : dzieci i dorośli, gruczołu sutkowego, tarczycy, jamy brzusznej, węzłów chłonnych, narządu ruchu

lek. med. Dana-Dębkowska Ewa

Specjalista II stopnia w zakresie neurologii

lek. med. Gabriela Delong

Specjalista chorób oczu

dr n. med. Joanna Dobrogowska-Kunicka

Specjalista II stopnia w zakresie neurologii

dr n. med. Piotr Duchnowski

Lekarz kardiolog

dr n. med. Jan Faryna

Specjalista patomorfolog, cytolog

W gabinecie, pod kontrolą USG, wykonuje biopsje narządowe: biopsje cienkoigłowe tarczycy, węzłów chłonnych, ślinianek, oraz biopsje cienko i gruboigłowe sutków, prostaty.
Od 30 lat pracuje w Zakładzie Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym im prof. Orłowskiego w Warszawie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika zakładu.
W czasie swojej pracy zawodowej odbywał staże i praktyki zagraniczne m.in. we Francji, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych, uczestnik wielu zjazdów oraz kongresów krajowych i międzynarodowych.

lek. med. Marzenna Gadomska

Specjalista internista, diabetolog

lek. med. Szymon Hudyma

Specjalista chirurg dziecięcy

- usuwanie chirurgiczne niewielkich zmian skórnych: brodawki, kurzajki, guzki, znamiona, włókniaki, kaszaki
– leczenie wrastających paznokci poprzez oczyszczenie, lapisowanie, stosowanie tamponady, wycięcie klinowe i najkorzystniejsze ? założenie klamry drutowej VHO Osthold
– leczenie ran, oparzeń, zmiana opatrunków, zdejmowanie szwów
– zabiegi z zakresu medycyny estetycznej

dr n. med. Ryszard Issakiewicz

Specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii
Choroby tarczycy, nadnerczy

lek. med. Grażyna Kadej

Specjalista II stopnia w zakresie otolaryngologii

dr n. med. Jolanta Kleszczewska

Specjalista onkolog, internista, radiolog

W 1993r uzyskała I stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, w 1995 r uzyskała tytuł doktora nauk med., a w1996 r II stopień specjalizacji z zakresu onkologii. Pracowała w Instytucie Onkologii, Europejskiej Szkole Onkologii.
Od 1999 r. Kierownik Poradni Chorób Sutka, Profilaktyki Przeciwnowotworowej i Chorób Okresu Przekwitania.
Od 2008 r. Kierownik Centrum Medycznego ?Saska Kępa?.
Specjalizuje się w chorobach piersi.

lek. med. Andrzej Kleszczewski

Specjalista II stopnia w zakresie radiodiagnostyki
USG w szerokim zakresie dzieci i dorośli

dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska

Specjalista chorób oczu
Schorzenia siatkówki

lek. med. Regina Koreywo - nowy specjalista

Specjalista w zakresie psychiatrii

specjalizuje się w leczeniu:
– depresji,
– nerwic lękowych i wegetatywnych,
– zaburzeń psychicznych wieku podeszłego: zespół otępienny, choroba Alzheimera

lek. med. Lidia Kozub

Specjalista II stopnia w zakresie dermatologii, wenerologii

dr n. med. Andrzej Kowalczyk

Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej i endokrynologii

dr n. med. Anna Lewandowska

Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne jako specjalista endokrynolog
Choroby tarczycy, nadnerczy, zespół tarczycowo-sercowy

lek. med. Konrad Maciejewski

Specjalista II stopnia chirurg.
Chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii naczyniowej

dr n. med. Marek Marciniak

Specjalista neurochirurg

dr n. med. Sławomir Marcinkiewicz

Specjalista II stopnia w zakresie otolaryngologii

prof. dr hab. n. med. Jacek Muszyński

Specjalista gastroenterologii i chorób wewnętrznych.

Pracuje w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

lek. med. Jarosław Pawlik

Specjalista ortopeda

prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński

Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i chorób płuc II stopień specjalizacji.
Członkostwo: American College of Chest Physicians, American Thoracic Society, European Respiratory Society.
Członek – założyciel Societas Europea Pneumologica. Autor 209 prac naukowych, 9 monografii. Główne zainteresowania: choroby dróg oddychania, terapia inhalacyjna, rozwój nowych urzadzeń inhalacyjnych, badania endoskopowe dróg oddechowych.

lek. med. Sebastian Piotrowicz

Specjalista urolog
Główny kierunek zainteresowań: uro – onkologia

lek. med. Dorota Przetakiewicz-Jazdończyk

Specjalista II stopnia w zakresie radiodiagnostyki
USG w szerokim zakresie

prof. dr hab. n. med. Maksymilian Siekierzyński

Specjalista  endokrynolog
Choroby tarczycy, nadnerczy

lek. med. Anna Skarżewska-Sarniak

Specjalista ginekolog – położnik

prof. dr hab. Edward Stanowski

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej

W 1961 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie gdzie pracuje do tej pory.
Osiągnięcia:
– rozwój i popularyzacja chirurgii laparoskopowej w Polsce, jeden z pionierów tej dziedziny w naszym kraju, autor licznych publikacji, kursów i szkoleń.
– chirurgia gastroenterologiczna, onkologiczna, endokrynologiczna, klatki piersiowej.
Za całokształt pracy zawodowej i osiągnięć naukowych prof. Edward Stanowski został w roku 2003 wyróżniony tytułem Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Polskich, w roku 2005 Honorowego Członka Towarzystwa Chirurgów Czeskich, a w roku 2008 Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

dr n. med. Robert Stefański

Specjalista chorób wewnętrznych
USG (PTU) dorośli
USG w szerokim zakresie, badania Dopplerowskie tętnic szyjnych, żył i tętnic kończyn

dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

Internista, reumatolog

Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, Centralnego Szpitala Klinicznego MON

dr n. med. Halina Wasilewska

Specjalista neurolog, neurofizjolog

Doktor Halina Wasilewska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1988 uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie neurologii w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego. W roku 1993 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Zainteresowania: choroba Parkinsona, bóle głowy, padaczka, stwardnienie rozsiane, choroby nerwowo-mięśniowe.

mgr Justyna Zawisza - Kardasz

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończyła 4-letnie, podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii realizowane we współpracy Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Psychologiczno – Medycznego MABOR, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Oferuje pomoc osobom:
– chorym somatycznie, w depresji, z niechęcią do życia, z problemami ze snem ,z niepokojem, z lękiem, z trudnościami w relacjach (nieśmiałym, samotnym), przeżywającym rozpad związku, z trudnościami wychowawczymi
Prowadzi: konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną dorosłych (długo i krótkoterminową), terapię dzieci i młodzieży, terapię rodzinną

lek. med. Elżbieta Zwolińska

Specjalista chorób dzieci
Nefrolog